5 grunner til ikke å ta opp forbrukslån

Forbrukslån er absolutt siste utvei, og ikke en prioritert betalingsmåte. Alle med god innsikt i privatøkonomien, skygger unna forbrukslån. Hvorfor?

1. Forbrukslån har skyhøye renter

Mens nominell rente kan se okay ut, så er det den effektive renten som teller. Den kan være både 25 og 30 %. Det vil si at dersom du misligholder lånet, så kan den totale summen fordobles på bare to til tre år. En kan heller ikke bare se på det månedlige avdraget, da dette ikke sier noe om renten. Det totale beløpet du må betale tilbake til banken er skyhøyt i forhold til lånesummen, uansett hvor god rente du får på et lån uten sikkerhet.

2. Et lån uten sikkerhet er det verste lånet du kan misligholde

Blant annet fordi det ofte er forbruksbanker, og ikke vanlige banker, som utsteder lånet. Disse er vanskeligere å forhandle med. Det skal bare litt forsinkelse til før de sender saken til inkasso. Når det har gått så langt som til inkasso, starter de virkelige problemene. Her påløper inkassogebyrer, renter og renters rente. Dette er et svare strev å komme seg ut av, og du vil kunne svartelistes for fremtidige lån.

3. Hastekjøp på kreditt er en felle veldig mange går i

Fristelsen kan være uoverkommelig når du står i butikken og virkelig har lyst til å kjøpe en gitt vare, men mangler pengene. Du får attpåtil «enestående» tilbud fra selger på finansiering av varen, noe som gjør det enda mer fristende. Hastekjøp er et lite overveid kjøp, som kan få veldig negative konsekvenser. For å innlemme en slik utgift i budsjettet, skal du ha veldig ryddig økonomi – noe som i og for seg er en motsigelse, da ryddig økonomi burde være ensbetydende med null forbrukslån. Alle med god økonomisk sans, unngår slike lån!

4. Har du trang økonomi, skal du absolutt ikke ta opp lån uten sikkerhet

Dette vil bli en belastning privatøkonomien din ikke tåler. Norske husstander har omlag 117 milliarder kroner i forbruksgjeld, hvorav om lag 21 milliarder går til inkasso. Eksperter mener at bankene overvurderer folks tilbakebetalingevner og ikke tar høyde for sosiale faktorer som eksempelvis økt arbeidsledighet. Står du i fare for å miste jobben, eller arbeidskontrakten din har en utløpsdato, styr for all del unna lån uten sikkerhet!

5. Forbrukslån til unødvendige forbruksvarer kan fort bli en dyr fornøyelse

Går vaskemaskinen i stykker, ja, så er dette et unntak av forbruksvarer du faktisk må kjøpe. Tar du opp lån uten sikkerhet for å kjøpe deg klær, en ny tennisracket eller en feriereise, så har du sporet av allerede på planleggingsstadiet. Ei heller skal et slikt lån brukes til matinnkjøp eller til å betale husleie eller strøm. Det er i grunnen veldig få ting som lønner seg å finansiere med et lån uten sikkerhet. Kun akutte situasjoner, der hvitevarer eller brukevarer går føyken, er innenfor «tillatte» rammer. Alt annet kan vente! Tenk deg om, sett opp et budsjett og se over regnestykket hundre ganger før du tar opp et lån uten sikkerhet.

Med dette vil vi understreke at det ikke bare er negative sider ved et forbrukslån, men fallgruvene er mange dersom lånet havner i feil hender. En skal ha veldig god oversikt over privatøkonomien for å belaste den med en slik utgift. En skal også ha satt seg godt inn i renter, avdrag og generelle vilkår forbundet med et slikt lån. Avdragsutsettelse er en av fallgruvene, som dessverre mange går i. Husk at rentene på et slikt lån er skyhøye, og når du utsetter avdragene blir utgiftene astronomiske på veldig kort tid. Et forbrukslån bør betales ned så fort som mulig!