Hvilke betingelser er det rundt lån uten sikkerhet?

Når vi får uforutsette utgifter, eller en mulighet dukker opp, har vi ikke alltid nok penger på kontoen. Å vente til vi har spart opp nok midler er ofte ikke aktuelt eller ønskelig. Da kan lån uten sikkerhet være et alternativ. Det er i slike tilfeller viktig å vite hvilke betingelser som er knyttet til disse lånene. Det mest sentrale er hva som gjelder rundt kostnader, lånebeløp og nedbetalingstid.

Hva er et lån uten sikkerhet?

At et lån er uten sikkerhet betyr at du ikke stiller sikkerhet til banken for lånebeløp. Banken tar altså ikke pant eiendel, og du stiller heller ikke med kausjonist. Siden banken da ikke har noe garanti for lånebeløpet, tar banken en større risiko ved å gi lånet. Dette påvirker hvilke lånebetingelser du som lånetaker får.

Kostnader på lån uten sikkerhet

Rentesatsen er generelt høyere på lån uten sikkerhet enn på lån med sikkerhet. Det er likevel stor variasjon på hvilke rente du kan få. For det første er det i utgangspunktet stor forskjell på hva ulike aktører tilbyr. I tillegg vil din økonomi påvirke hvilken rente du får. Ser bankene at de tar en større risiko ved å gi lån, tar de større rente.

Effektiv rente

I tillegg til variasjon i rentesats, varierer gebyrkostnader på ulike lån. Noen tar både et større etableringsgebyr og et termingebyr. Andre tar ikke disse gebyrene, eller har lavere gebyr. Derfor er det alltid viktig å se på den effektive renten når du sammenligner lån. Denne viser hvor mye lånet faktisk vil koste, inkludert renter og gebyrer.

Når du ser på effektiv rente for lån uten sikkerhet, er det store forskjeller. Selv for samme tilbyder kan renten variere fra under 10 % til over 50 %. Dette er fordi den effektive renten også er avhengig av lånebeløp. Et lavt lånebeløp med høye gebyrkostnader vil gi en høy effektiv rente. Sammenlign derfor alltid flere lån etter du har søkt.

Lånebeløp på lån uten sikkerhet

Du får som regel ikke et så stort lånebeløp når du låner uten sikkerhet som når du låner med sikkerhet. Det finnes banker som tilbyr opp til 600 000 kr. Den vanligste summen som blir tilbudt er på 5 000 kr til 500 000 kr. Der finnes også banker som ikke tilbyr mer enn 75 000 kr. Når det er snakk om summer av den størrelsen, bruker man ofte begrepet smålån.

Nedbetalingstid

Når du tar opp lån med sikkerhet, får du ofte tilbud om nedbetalingstid på 20-30 år. I motsetning har lån uten sikkerhet en maks nedbetalingstid på fem år. Når du får svar på søknad, vil du få vite hva som er lengste nedbetalingstid du kan bruke, Innenfor dette kan du selv bestemme hvor lang tid du vil bruke. Siden lån uten sikkerhet generelt er noe dyre lån, vil det lønne seg å betale ned så raskt som din økonomi tåler. Da slipper du å betale renter og gebyr lenger enn nødvendig.

Det finnes ett unntak for maksgrensen på fem år. Det er dersom du tar opp et usikret lån for å refinansiere annen gjeld. Da tilbyr bankene ofte en nedbetalingstid på opp mot 15 år. Så lenge formålet med lånet ikke er refinansiering, er fem år det lengste du kan få.

Til slutt

Lån uten sikkerhet skiller seg fra lån med sikkerhet på flere måter. Kostnadene er større, lånesummene mindre og nedbetalingstid kortere. Du bør derfor alltid vurdere alternativ før du tar opp denne type lån. Samtidig kan det være nyttig i enkelte situasjoner. Pass da på at du sammenligner lån for å finne den beste renten. Vær også bevisst på valg du tar rundt lånesum og nedbetalingstid. Dette påvirker kostnader sammen med rentenivå.